Kurucular

Nalan Özkan Lecerf

Almanya'da doğup 19'uncu yaşıma kadar orada yaşadım. Üniversite hayatıma Türkiye'de başladım ve İstanbul Üniversitesi'nde Almanca Mütercim-Tercümanlık bölümünü bitirdim. İş hayatımın erken safhasında kariyerimi İnsan Kaynakları ekseninde inşa etmek istediğimi anlayınca aynı üniversitenin İnsan Kaynakları Sertifika Programı'na katıldım. Birkaç yıl sonra da yine İstanbul Üniversitesi'nde İngilizce MBA programına katılarak okul birincisi olarak mezun oldum.

19 yıllık kurumsal hayatım Mercedes-Benz Türk'te geçti. İnsan Kaynakları Uzmanı olarak özellikle şirket içi iletişim sürecinden, oryantasyon programından, Çeşitlilik (Diversity) programından ve birçok kişisel gelişim konseptlerinden sorumluydum. Aynı zamanda şirketin gönüllülük grubunun kurucularından olup grupta aktif olarak yer almaktaydım. Bunun yanı sıra Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusunda deneyim kazandım. Ayrıca şirketin birçok etkinliğinde sunucu (MC) olarak sahne almaktaydım. Kurumsal hayatımın son iki yılında İnsan Kaynakları İş Ortağı olarak görev yapmaktaydım.

Kişisel ve ruhsal gelişime olan merakımdan dolayı Dr. İnci Erkin tarafından verilen EFT (Duygusal Özgürleşme Teknikleri), Taşkın Köksalan tarafından verilen NLP Uygulayıcısı, Edis Danışmanlık tarafından verilen Silva Yöntemi eğitimlerini aldım. Bunun dışında Lerna Babikyan tarafından düzenlenen "Yaratıcı Dans Eğitmen Eğitimi"ne ve birçok yaratıcı drama atölyesine katıldım.

Yaratıcılığımı ifade etme ihtiyacımdan ve kişisel gelişime, sağlıklı yaşama (ruh, zihin ve beden) ve toplumsal gelişime olan ilgimden dolayı bir Yaratıcı Drama Lider adayı olarak bugünlerde bitirme projemi yazma safhasındayım (Çağdaş Drama Derneği, İstanbul Şubesi). Ayrıca bir sağlıklı beslenme programına katılarak Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçu olarak mezun oldum (Fonksiyonel Tıp Eğitim Platformu, İstanbul).

Türkçe, Almanca ve İngilizce konuşuyorum (akıcı).

Nicolas Lecerf

Kanada'da doğdum, Fransa'da büyüdüm ve okudum. İş hayatıma kitapların yaşam döngülerinde bulunarak başladım. Bu bağlamda baskı, editörlük, reklamcılık & pazarlama ve basınla ilişkiler görevlerinde bulundum.

Birkaç yıl sonra Tayvan'da Çince öğrendim ve Pekin-Çin'e taşınarak Lafarge China için şirket içi ve şirket dışı iletişim süreçlerinde çalıştım. Uzman olarak başladım, sırasıyla yöneticiliğe ve şirketin irtibat bürosundan sorumlu genel müdür yardımcılığına yükseldim. Bununla birlikte Lafarge Asya (Kore, Japonya, Endonezya, Filipinler ve Malezya) için İletişimden Sorumlu Bölge Müdürü olup iletişim bölümleri kurarak, iletişimden sorumlu görevlerde yer alan çalışanları eğiterek ve eğitim ile koçluk desteği vererek kapasite geliştirme faaliyetleri yürüttüm.

2004 yılında kurulan ve Lafarge China’nın kurucu üyesi olduğu İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin eski üyesiyim. Ayrıca Çin Kurumsal İletişim Müdürleri Kulübü’nün (China Communication Managers Club=CCMC) kurucusu ve eski başkanı, Çin’deki Fransız Ticaret Odası’na bağlı Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu’nun kurucusu ve eski başkanı, Çin’deki Avrupa Birliği Ticaret Odası’na bağlı CDM Dialogue’nun kurucusu ve eski başkanı, STK-Kapasite Geliştirme Ağı’nın kurucusu ve eski koordinatörü, HİV-Aids konusunda çalışmalar yapan Çin Global İş Dünyası Koalisyonu Çalışma Grubu’nun eski üyesi, HİV-Aids’li yetimler için çalışmalar yapan Orchid Institute for Child Psychology’nin eski yönetim kurulu üyesi, STK Kapasite Geliştirme alanında çalışmalar yapan STK Pact China’nın eski yönetim kurulu üyesi, AIESEC’in danışma kurulunun eski üyesiydim. Aynı zamanda Dennis Driscoll ile birlikte Beida-EU-CEC Eğitim Programı dahilinde KSS konusunda eğitim verdim.

40 yılı aşkın süredir simya ve dönüştürücü arketiplerin kutsal sanatı üzerine çalışmalar yapmaktayım. Kadim simya derneklerine bağlı geleneksel üstatlar tarafından yetiştirildim.

15 yıl boyunca yaşadığım Çin'de Daocu Simya geleneklerini ve tantrizmin Tibet soyunu çalıştım.

Aynı zamanda Dr. Michel de Salzmann ile birlikte davranışsal psikoloji üzerine çalışarak uzun dönem hem Çin hem Türkiye’de Gurdjieff Work’ün öğrencisi ve lideri oldum.

Fransızca, İngilizce, Çince (akıcı) ve Türkçe (başlangıç seviyesi) konuşuyorum.

TÜM HAKLAR SAKLIDIR HYGEIA TURKEY 2020