Bibliyoterapi

Fernando Pessoa -Sembollerin Yorumlanması Üzerine

| Nicolas for Hygeia | Yorum bırak

Dyas Chimica Tripartita-1625

*

Çeviri: Nalan Özkan Lecerf

“Sembolleri ve sembolik ritüelleri anlayabilmek için yorumcunun beş niteliğe veya koşula sahip olması gerekir. Aksi takdirde ne semboller onun için birşey ifade edecektir, ne de kendisi sembollere.

Nitelikleri, basitlik derecelerine göre aktarıyorum.

Birinci nitelik, ilgidir. Yorumcu, yorumlamaya kalkıştığı sembole karşı ilgi duymalıdır. Meydan okuyan, alaycı bir tutum ve manasız bir yaklaşım, yorumcuyu sembolü anlamaktan uzak tutar.

İkinci nitelik, sezgidir. Önceden var ise ilgi onun müttefiki olabilir, ancak onu harekete geçiremez. Sezgi ile sembolün arkasında saklanan, görünmeyen algılanır.

Üçüncüsü, zekadır. Zeka, sembolü analiz eder, çözer, düzenler, farklı bir bakış açısıyla yeniden yapılandırır. Ancak zekayı, sadece ilgi ve sezgiden sonra gelen, bağımsız bir nitelik gibi algılamamalıyız. Sembolleri incelerken bu niteliğin amaçlarından biri, aşağıdaki ile rezonans halinde olan yukarıdakini geri getirmektir. İlgi, bu ilişki hakkında bir fikir vermeseydi ve sezgi onu kurmasaydı, zeka bunu tek başına başaramazdı. Böylece doğuştan konudan konuya atlayan zeka, sembolü yorumlayabilir hale gelir.

Dördüncüsü ise anlayıştır. Bu nitelikle, yorumlanan sembolün diğerleriyle olan ilişkisine yönelik bilgiyi kast ediyorum. Mercek altına alınan sembol, diğerleri tarafından aydınlatılır, çünkü yüzeyin ötesinde hepsi aynıdır. Bilgiden bahsedebilirdim, ancak yapmıyorum, çünkü bilgi özettir; kültüre dayanarak konuşabilirdim, ancak yapmıyorum, çünkü kültür sentezdir. Anlayış ise hayattır. Bazı sembollerin anlaşılabilmesi için farklı semboller öncesinde veya en azından eş zamanda incelenmiş ve anlaşılmış olması gerekir.

Beşincisi ise tanımlanması gereken en hassas niteliktir. Bazı kişilere lütuf, başkalarına Yüce Bilinmeyenin eli, bazılarına ise Kutsal Koruyucu Meleğinin bilgisi ve sohbeti derdim. Aslında aynı şeyi ifade eden bu kavramları, onları konuşmalarında veya yazışmalarında kullananlar gibi anlıyorum.”

Kaynak: Christian Bourgois, Toplu Eserler, II. Cilt ‘Poemes Esoterique’ ve ‘Message’ ve ‘Le Marin’, 1988 baskısı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.

TÜM HAKLAR SAKLIDIR HYGEIA TURKEY 2020