Via Tecta (Sacred Way)

Mircea Eliade: Arkaik Toplumlarda Mit

| Nalan for Hygeia | Leave a Comment
  1. Mit, Doğaüstü Varlıkların eylemlerinin Öyküsünü oluşturur;
  2. Bu Öykü, kesinlikle gerçek (çünkü gerçeklerle ilgilidir) ve kutsal (çünkü Doğaüstü Varlıklar tarafından yaratılmıştır) olarak kabul edilir;
  3. Mit her zaman için bir “yaratılış”la ilgilidir, bir şeyin yaşama nasıl geçtiğini, ya da bir davranışın, bir kurumun, bir çalışma biçiminin nasıl yaratılmış olduğunu anlatır; işte bu nedenle de mitler insana özgü her anlamlı eylemin örnek tiplerini oluştururlar;
  4. İnsan miti bilmekle nesnelerin “köken”ini de bilir, bu nedenle de, nesnelere egemen olmayı ve onları istediği gibi yönlendirip kullanmayı başarabilir; burada ‘”dıştan”, “soyut” bir bilgi değil de (mitin ya tören havası içinde anlatılması ya da kanıtını oluşturduğu ritüelin gerçekleştirilmesiyle) zorunlu olarak, şaşmaz biçimde “yaşanan” bir bilgi söz konusudur;
  5. Şu ya da bu biçimde insan miti yeniden anımsatılan ve yeniden gerçekleşme aşamasına getirilen olayların kutsal, coşku verici gücünün etkisine girmek anlamında “yaşar”.
Mircea Eliade, “Mitlerin Özellikleri”, çeviri Sema Rifat, s.32-33
Bu paylaşımın Türkçe çevirisi henüz mevcut değildir. Yazının tercümesi önceliklendirilsin isterseniz adresine e-posta göndermenizi rica ederiz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

all rights reserved Hygeia Turkey 2020